Ændring af 100 km-ruten 2020

Ruteændring ved 100 km-løbet 2020

Kære 100 km-løbere

Vi har i dag (20. august) konstateret, at den ene af de to trækfærger over Skjern Å er ude af drift - tilsyneladende pga. af en teknisk defekt, hvilket tvinger os til at omlægge cirka ni km af 100 km-ruten ved Ringkøbing Fjord Rundt på lørdag.

Konsekvenser

Ændringen får følgende konsekvenser for 100 km-løbet:

  1. Ruten krydser Skjern Enge via broen ved Lønborg i stedet for via trækfærger

  2. Prologen igennem Ringkøbing by sløjfes. Der løbes direkte fra Ringkøbing Atletikstadion ud på ruten. Dette for at få rutens længde til at stemme.

  3. På ruten oprettes et nyt "Depot Lønborg" (ubemandet) ved 27 km-mærket. Depot Pumpestation Nord fremrykkes ca. 2 km til 22 km-mærket, hvor Langkærvej krydser Falbækvej.

Depoter

Depotplanen for den påvirkede del af ruten ser dermed således ud:

  • Depot 1 Tændpibe: 8 km

  • Depot 2 Stauning Kirke: 16 km

  • Depot 3 Pumpestation Nord: 22 km

  • Depot 4 Lønborg: 27 km

  • Depot 5 Hemmet Strand: 37

Den største forskel er, at at der vil være forholdsvis langt fra depot 4 til 5. Men da det er tidligt på ruten, vil det næppe være et større problem. Når I runder de 30 km, er resten af ruten den sædvanlige.

Ruteændringen får ingen konsekvenser for den resterende del af ruten eller for 60 km-løbet eller for Ringkøbing Fjord Halvmaraton.

Den nye ruteføring via Lønborg er fuldt opmærket på linje med ruten som helhed, dvs. med pile, skilte og wireflag.

En opdateret GPX-fil for den ændrede 100 km-rute kan downloades her og erstatter den hidtidige rute på løbets hjemmeside:

Vel mødt på lørdag!