Distancer

Distances100 km, 60 km, Maraton og halvmaraton

Fire distancer - et løb

De fire distancer 100 km, 60 km, maraton og halvmaraton følger samme rute rundt om Ringkøbing Fjord, men med start forskellige steder på den naturskønne rute. Startidspunkterne er tilrettelagt således, at løberne får selskab af deltagere på andre distancer. 

GPX-løb

Vær opmærksom på at løbsruten ganske vist er afmærket med de permanente cykelruteskilte, men også kan løbes via en gpx-fil, som du downloader til dit ur (anbefales stærkt til deltagere på 60km og 100km).

100 km

Hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord - Start 7:30 i Ringkøbing

100 km-ruten starter med en prolog i Ringkøbing by og går derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling.

Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes på markveje og cykelsti med stenmel. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing. Se rutekortet nederst på siden.

60 km

Den "korte" ultradistance - Start 11:30 i Bork Havn

60 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Bork Havn. For alle deltagere på 60 km afgår bus fra Vesterhavshallen direkte til Nymindegab (inkluderet i dit startgebyr). 

Maraton

Den klassiske  distance - Start 13:30 i Bjerregaard

Maraton har start ved Bjerregård. Du bliver kørt i bus fra Vesterhavshallen til start og løber samme rute som de øvrige distancer til mål på Ringkøbing Atletikstadion. 


Halvmaraton

Den populære  distance: Start 15:30 i Hvide Sande

Halvmaraton har start ved Geflevej nord for Hvide Sande. Du bliver kørt i bus fra Vesterhavshallen til start og løber samme rute som de øvrige distancer til mål på Ringkøbing Atletikstadion. 

100 km, 60 km, Marathon and Half Marathon

Four distances - one race

The four distances 100 km,60 km, marathon and half marathon follow the same route around Ringkøbing Fjord, but start at different places on the scenic route. The starting times are arranged so that the runners are joined by runners at other distances.,

GPX-race

Please note that the course is marked with the permanent signs, but is also accessible via a gpx file, which you download to your watch (strongly recommended for 60km and 100km).

100 km

All the way around Ringkøbing Fjord - Starts 7:30 in Ringkøbing

The 100 km course starts with a prologue in the city of Ringkøbing and then goes along "Fjordstien" in a south-easterly direction out of the city towards Velling.

From Ringkøbing to Stauning you run on a paved cycle path. From Stauning to the tow ferries at Skjern Å run, you run on a paved road. From the crossing of Skjern River you run on nature trails across Skjern Enge to Bork Harbour. From Bork Harbour to Nymindegab,  you run on gravel roads and cycle paths. From Nymindegab to Baggers Dæmning, the trail follows the 'West Coast Route', aka cycle route no. 1. This last half of the course consists exclusively of gravel and nature trails, largely without asphalt. From Baggers Dæmning, you will follow Fjordstien east towards Ringkøbing. See the route map at the bottom of the page.

60 km

The "short" ultra distance - Starts 11:30 in Bork Havn

The 60 km course is identical to the 100 km route, except that the start is from Nymindegab. For all participants of 60 km, a bus departs from Vesterhavshallen directly to Nymindegab (included in your start fee). 

Marathon

The Classic Distance - Starts 13:30 in Bjerregaard

The marathon starts at Bjerregård. You will be taken by bus from Vesterhavshallen to the start and run the same route as the other distances to the finish line at the Ringkøbing Athletics Stadium.

Half Marathon

The Popular distance - Starts 15:30 in Hvide Sande

The half marathon starts at Geflevej north of Hvide Sande. You will be taken by bus from Vesterhavshallen to the start and run the same route as the other distances to the finish line at the Ringkøbing Athletics Stadium.