Distancer

Distances100 km og 50 km

To distancer - ét løb

De to distancer 100 km og 50 km følger samme rute rundt om Ringkøbing Fjord, med start forskellige steder på den naturskønne rute.

GPX-løb

Vær opmærksom på at løbsruten ikke er afmærket, men løbes via en gpx-fil, som du downloader til dit ur.

100 km

Hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord

100 km-ruten starter med en prolog i Ringkøbing by og går derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling.

Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes på markveje og cykelsti med stenmel. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing. Se rutekortet nederst på siden.

50 km

Den "korte" ultradistance

50 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Nymindegab. For alle deltagere på 50 km afgår bus fra Vesterhavshallen direkte til Nymindegab (inkluderet i dit startgebyr).

100 km and 50 km

Two distances - one race

The two distances 100 km and 50 km follow the same course around Ringkøbing Fjord, starting at different places on the scenic course. As the different distances start at different times, the race offers provides good opportunities to run with participants at other distances.

GPX-race

Please note that the course is not marked, but is run via a gpx file, which you download to your watch.

100 km

All the way around Ringkøbing Fjord

The 100 km course starts with a prologue in the city of Ringkøbing and then goes along "Fjordstien" in a south-easterly direction out of the city towards Velling.

From Ringkøbing to Stauning you run on a paved cycle path. From Stauning to the tow ferries at Skjern Å run, you run on a paved road. From the crossing of Skjern River you run on nature trails across Skjern Enge to Bork Harbour. From Bork Harbour to Nymindegab, you run on gravel roads and cycle paths. From Nymindegab to Baggers Dæmning, the trail follows the 'West Coast Route', aka cycle route no. 1. This last half of the course consists exclusively of gravel and nature trails, largely without asphalt. From Baggers Dæmning, you will follow Fjordstien east towards Ringkøbing. See the route map at the bottom of the page.

50 km

The "short" ultra distance

The 50 km course is identical to the 100 km route, except that the start is from Nymindegab. For all participants of 50 km, a bus departs from Vesterhavshallen directly to Nymindegab (included in your start fee).