Distancer

Distances100 km og 60 km

To distancer - et løb

De to distancer 100 km og 60 km følger samme rute rundt om Ringkøbing Fjord, men med start forskellige steder på den naturskønne rute. Startidspunkterne er tilrettelagt således, at løberne får selskab af deltagere på andre distancer. 

GPX-løb

Vær opmærksom på at løbsruten ganske vist er afmærket med de permanente cykelruteskilte, men også kan løbes via en gpx-fil, som du downloader til dit ur.

100 km

Hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord - Start 7:30 i Ringkøbing

100 km-ruten starter med en prolog i Ringkøbing by og går derefter ad Fjordstien i sydøstlig retning ud af byen mod Velling.

Fra Ringkøbing til Stauning løbes på asfalteret cykelsti. Fra Stauning til trækfærgerne ved Skjern Å løbes på asfalteret vej. Fra Skjern Å løbes på naturstier over Skjern Enge til Bork Havn. Fra Bork Havn til Nymindegab løbes på markveje og cykelsti med stenmel. Fra Nymindegab til Baggers Dæmning følges 'Vestkystruten', cykelrute nr. 1. Denne sidste halvdel af ruten består udelukkende af grus- og naturstier, stort set uden asfalt. Fra Baggers Dæmning løbes igen på Fjordstien østpå mod Ringkøbing. Se rutekortet nederst på siden.

60 km

Den "korte" ultradistance - Start 11:30 i Bork Havn

60 km-ruten er identisk med 100 km-ruten, bortset fra at starten går fra Bork Havn. For alle deltagere på 60 km afgår bus fra Vesterhavshallen direkte til Nymindegab (inkluderet i dit startgebyr). 

100 km and 60 km

Two distances - one race

The two distances 100 km,60 km follow the same route around Ringkøbing Fjord, but start at different places on the scenic route. The starting times are arranged so that the runners are joined by runners at other distances.,

GPX-race

Please note that the course is marked with the permanent signs, but is also accessible via a gpx file, which you download to your watch.

100 km

Starts 7:30 in Ringkøbing

The 100 km course starts with a prologue in the city of Ringkøbing and then goes along "Fjordstien" in a south-easterly direction out of the city towards Velling.

From Ringkøbing to Stauning you run on a paved cycle path. From Stauning to the tow ferries at Skjern Å run, you run on a paved road. From the crossing of Skjern River you run on nature trails across Skjern Enge to Bork Harbour. From Bork Harbour to Nymindegab,  you run on gravel roads and cycle paths. From Nymindegab to Baggers Dæmning, the trail follows the 'West Coast Route', aka cycle route no. 1. This last half of the course consists exclusively of gravel and nature trails, largely without asphalt. From Baggers Dæmning, you will follow Fjordstien east towards Ringkøbing. See the route map at the bottom of the page.

60 km

Starts 11:30 in Bork Havn

The 60 km course is identical to the 100 km route, except that the start is from Nymindegab. For all participants of 60 km, a bus departs from Vesterhavshallen directly to Nymindegab (included in your start fee).