Info

Ultraløbet Ringkøbing Fjord Rundt

Ultraløbet Ringkøbing FJord Rundt er siden 2017 en årligt tilbagevendende løbsbegivenhed i Vestjylland, som tiltrækker løbere fra Danmark og det meste af verden.

(English version below)

Info

Race manual

Som tilmeldt løbet vil du modtage en race manual via mail 7-10 dage inden løbsdagen.

Tidtagning

Din tid registreres via den elektroniske chip i dit startnummer.

Regler

Deltagere på 50 og 100 km skal medbringe en opladt mobiltelefon med race directors telefonnummer gemt (+45 25 30 80 60).

Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrforhold. Løbsledelsen er dog berettiget til at suspendere eller afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede force majeure-lignende forhold, som kan gøre det uforsvarligt eller risikabelt at fortsætte løbet. Ligeledes forbeholder løbsledelsen sig udfra samme kriterier ret til på ethver tidspunkt under løbet at tage enkelte løbere ud af løbet. Ved deltagelse accepterer du automatisk, at din deltagelse sker på eget ansvar.

Udgår en deltager af løbet (DNF), skal deltageren straks sende en sms til race director inkl. startnummer.

Rute

GPX-filer downloades her

Egne hjælpere

Det er tilladt at modtage forplejning fra egne hjælpere, men kun ved løbets officielle depoter.

Pacing

Pacing er ikke tilladt.

Bagageopbevaring

Bagage til opbevaring under løbet kan indleveres ved start og skal være mærket med dit startnummer.

Bad og omklædning

Der er bade- og omklædningsfaciliteter i Vesterhavshallen.

Præmier

Der er præmier til de tre første m/k på alle distancer. Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter løberne er i mål.

Medaljer

Alle, der gennemfører, får overrakt medalje i mål.Ringkøbing Fjord Ultra Race

The Ringkøbing Fjord Ultra Race is an annual running event in West Jutland since 2017, attracting runners from Denmark and from all around the world.

Race manual

We will send a race manual via email to all participants 7-10 days before race day.

Timing

Your time is registered through the chip in your BIB number

Rules

Participants of 50 and 100 km must bring a charged mobile phone with race director's phone number stored (+45 25 30 80 60). If a participant retreats from the race (DNF), the participant must immediately send an SMS to the race director incl. start number.

The race takes place regardless of weather conditions. However, the race management is entitled to suspend the race in the event of sudden force majeure-like circumstances that may make it unjustifiable or risky to continue the race. Likewise, based on the same criteria, the race management reserves the right to take individual runners out of the race at any time during the race. By participating, you automatically accept that your participation is at your own risk.

Course

Download the GPX-files from here

Private crew assistance

Receiveing assistance from your own crew is allowed, but only at the race's official depots.

Pacing

Pacing is not allowed.

Baggage storage

Luggage for storage during the race can be handed in at the start and must be marked with your start number.

Bath and changing room

There are bathing and changing facilities in Vesterhavshallen

Prizes

There are prizes for the first three men/women on all distances. Prize ceremony takes place immediately after the runners finish.

Medal

All finishers will get a medal at the finish line.