Info

Ultraløbet Ringkøbing Fjord Rundt

Ultraløbet Ringkøbing FJord Rundt er siden 2017 en årligt tilbagevendende løbsbegivenhed i Vestjylland. Løbet afvikles lørdag i uge 34 i august.

(English version below)

Info

Race manual

Race manual vil blive offentliggjort og sendt til alle deltagere 14 dage inden løbsdagen.

Tidtagning

Din tid registreres via den elektroniske chip i dit startnummer.

Obligatorisk udstyr

Deltagere på 60 og 100 km skal medbringe en opladt mobiltelefon med race directors telefonnummer gemt (+45 25 30 80 60). Udgår en deltager af løbet (DNF), skal deltageren straks sende en sms til race director inkl. startnummer.

Bagageopbevaring

Bagage til opbevaring under løbet kan indleveres ved start og skal være mærket med dit startnummer.

Bad og omklædning

Der er bade- og omklædningsfaciliteter i Vesterhavshallen.

Præmier

Der er præmier til de tre første m/k på alle distancer. Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter løberne er i mål.

Medaljer

Alle, der gennemfører, får overrakt medalje i mål.

Egne hjælpere

Det er tilladt at modtage forplejning fra egne hjælpere, men kun ved løbets officielle depoter. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation.

Pacing

Pacing er ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre diskvalifikation.


Ringkøbing Fjord Ultra Race

The Ringkøbing Fjord Ultra Race is an annual running event in West Jutland since 2017. The race takes place on Saturday in week no. 34 in August.

Race manual

Race manual will be published and sent to all competitors 14 days before race day.

Timing

Your time is registered through the chip in your BIB number

Mandatory equipment

Participants of 60 and 100 km must bring a charged mobile phone with race director's phone number stored (+45 25 30 80 60). If a participant retreats from the race (DNF), the participant must immediately send an SMS to the race director incl. start number.

Baggage storage

Luggage for storage during the race can be handed in at the start and must be marked with your start number.

Bath and changing room

There are bathing and changing facilities in Vesterhavshallen

Prizes

There are prizes for the first three men/women on all distances. Prize ceremony takes place immediately after the runners finish.

Medal

All finishers will get a medal at the finish line.

Private crew assistance

Receiveing assistance from your own crew is allowed, but only at the race's official depots. Violation may result in disqualification.

Pacing

Pacing is not allowed. Violation may result in disqualification.