Info

Ringkøbing Fjord Rundt - Summer Edition 2023

Det er en fornøjelse at byde velkommen til 7. udgave af det traditionsrige løb ved Ringkøbing Fjord, hvor du kan du prøve dig selv af på 100km eller en af de øvrige distancer i selskab med løbere på alle niveauer. Ved løbet deltager også i år et bredt felt af løbere fra ind- og udland. 

(English version below)

Race manual

Som tilmeldt løbet vil du modtage en race manual via e-mail 10 dage inden løbsdagen. 

Ruten

Ruten følger den permanent opmærkede cykelrute 760 fra Ringkøbing til Nymindegab (4-50 km) og fra Nymindegab Vestkystruten (50-89 km). Rutens sidste 11 km vil være opmærket med wireflag. Deltagere på 60km og 100km anbefales at downloade ruten som GPX-fil og medbringe den på ur og evt. mobiltelefon. GPX-fil downloades her

Bagageopbevaring, bad og omklædning

Bagage kan opbevares ved start og skal være mærket med dit startnummer. Der er bade- og omklædningsfaciliteter i Vesterhavshallen.

Finishermedalje og præmier

Der er præmier til de tre første m/k på alle distancer. Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter løberne er i mål. Alle, der gennemfører, får overrakt finishermedalje i mål.  

Regler

Din tid registreres via den elektroniske chip i dit startnummer.

Deltagere på 60 og 100 km skal medbringe en opladt mobiltelefon med race directors telefonnummer gemt (+45 25 30 80 60). 

Tidsgrænse for alle deltagere er kl. 22:30 i mål. For deltagere på 100 km er der cut-off ved 50 km kl. 14:00, hvilket betyder at du skal passere depotet ved 50 km-mærket i  Nymindegab senest kl. 14:00. 

Løbet afvikles som udgangspunkt uanset vejrforhold. Løbsledelsen er dog berettiget til at suspendere eller afbryde løbet i tilfælde af pludseligt opståede force majeure-lignende forhold, som kan gøre det uforsvarligt eller risikabelt at fortsætte løbet. Ligeledes forbeholder løbsledelsen sig udfra samme kriterier ret til på ethver tidspunkt under løbet at tage enkelte løbere ud af løbet. Ved deltagelse accepterer du automatisk, at din deltagelse sker på eget ansvar. Det er tilladt at modtage forplejning og hjælp fra egne hjælpere ved de officielle depoter, men ikke uden for depoterne.  Pacing er ikke tilladt. Udgår en deltager af løbet (DNF), skal deltageren straks sende en sms til race director inkl. startnummer. 

Arrangør

Løbsarrangør er Thomas Lønbæk.

Ringkøbing Fjord Ultra Race  - Summer Edition 2023

It is a pleasure to welcome you at the 7th edition of the traditional race at Ringkøbing Fjord. At Ringkøbing Fjord you can test yourself at 100km or one of the other distances in the company of runners of all levels. This year, as every year, a broad field of runners from Denmark and abroad take part in the race. 

Race manual

We will send a race manual via email to  all participants  10 days before race day.

The course

The route follows the permanently marked bike route 760 from Ringkøbing to Nymindegab (4-50 km) and from Nymindegab the West Coast Route (50-89 km). The last 11 km of the course will be marked with wire flags. Participants of 60km and 100km are recommended to download the route as a GPX file and bring it with them on their watch and cell phone. Download the GPX-files from here

Baggage storage, bath  and changing room

Luggagecan be stored during the race at the start area and must be marked with your start number. There are bathing and changing facilities in Vesterhavshallen

Finisher medal and prizes

There are prizes for the first three men/women on all distances. Prize ceremony takes place immediately after the runners finish. All finishers will be handed their medal at the finish line.

Rules

Your time is registered through the chip in your BIB number

Participants of 60 and 100 km must bring a charged mobile phone with race director's phone number stored (+45 25 30 80 60). If a participant retreats from the race (DNF), the participant must immediately send an SMS to the race director incl. start number.

Time limit for all participants is 22:30 at the finish line. For participants in the 100 km race, there is a cut-off at 50 km at 14:00, which means you must pass the depot at the 50 km marker in Nymindegab no later than 14:00.

The race takes place regardless of weather conditions. However, the race management is entitled to suspend the race in the event of sudden force majeure-like circumstances that may make it unjustifiable or risky to continue the race. Likewise, based on the same criteria, the race management reserves the right to take individual runners out of the race at any time during the race. By participating, you automatically accept that your participation is at your own risk. Receiveing assistance from your own crew is allowed, but only at the race's official depots. Pacing is not allowed. If a participant drops out of the race (DNF), the participant must immediately send an SMS to the race director incl. start number.

Race Director

The race organizer is Thomas Lønbæk.