Ringkøbing Fjord Rundt 60 km

Ringkøbing Fjord Ultra Race 60 km

60 km

(English version below)

Start

Starten for 60 km ultraløbet går fra Bork Havn kl. 11:30. Bus afgår fra Vesterhavshallen kl. 10:30.

Mål

Ringkøbing Atletikstadion

Rute

60 km-ruten as GPX-fil

60 km-ruten on Google Maps

BIB-numre

For ultraløberne på 60 km vil der være udlevering af race bag med startnumre på Bork Havn 21. august kl. 11:15-11:30 og desuden undervejs i bussen. Det vil sige, at hvis du ikke vælger at tage bussen til start i Bork, kan du blot møde op i startområdet og få det udleveret der. Startnummeret skal bæres synligt på fronten under hele løbet.

Dropbags ved 33 km i Hvide Sande

Dropbags skal indleveres i startområdet på Bork Havn frem til kl. 11:15 eller i bussen fra Ringkøbing til Bork Havn. Dropbags skal være forsynet med startnummer. Der vil udleveres manilamærker til formålet. Dropbags vil efterfølgende blive transporteret tilbage til målområdet, hvor de udleveres fra ca. kl. 18.

Tidsgrænse

Tidsgrænsen er 11 timer. Dvs. du skal være i mål senest 22:30.

Practical information

Yderligere info om præmier, medaljer, bagageopbevaring og bad findes her.

60 km

Start

The start of the 60 km ultra race is from Bork Havn at 11:30. Bus departs from Vesterhavshallen at 10:30.

Finish

Ringkøbing Atletikstadion

Course

60 km-ruten as GPX-fil

60 km-ruten on Google Maps

BIB-numbers

For the ultra runners on 60 km, BIB numbers will be handed out at Bork Havn on 21. August at 11: 15-11: 30 and also during the bus ride. This means that if you do not choose to take the bus to start in Bork, you can simply show up at the start area and have it delivered there. The start number must be worn visibly on the front throughout the race.

Dropbags at 33 km in Hvide Sande

Dropbags must be handed in in the start area at Bork Havn until 11:15 or in the bus from Ringkøbing to Bork Harbor. Dropbags must be provided with a start number. Manila labels will be handed out for the purpose. Dropbags will subsequently be transported back to the finishing area, where they will be handed out from approx. at 18.

Time limit

The time limit is 11 hours. Ie. you must be at the finish line no later than 22:30.

Practical information

Further details about prices, medals, luggage storage and facilities area avilable here..